ANA DOLGAN

Konservatorij Ljubljana, 9.7.-13.7.
(100 €)
Ana Dolgan, rojena 1. 5. 1982, se je po končani gimnaziji vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer bibliotekarstvo in slovenski jezik s književnostjo. Leta 2008 je uspešno diplomirala. Že v času študija je opravljala prakso v splošni in visokošolski knjižnici, kot absolventka pa je pridobila prve pedagoške izkušnje. Slovenščino je poučevala na gimnaziji v Ilirski Bistrici, od leta 2006 do 2008 je bila zaposlena na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji v Ljubljani, kjer je delala v knjižnici in poučevala slovenščino. Od leta 2009 je zaposlena kot profesorica slovenščine na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

Slovenščino je poučevala tudi kot tuji jezik, in sicer je dve leti vodila tečaje slovenščine za tujce v Javnem zavodu Cene Štupar v Ljubljani, prav tako na Konservatoriju vodi tečaje slovenščine  za dijake, ki prihajajo iz drugih držav.

Izdelava: MMstudio